IKE czy IKZE?

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to konta jakie można założyć w różnych instytucjach finansowych, w celu efektywnego podatkowo oszczędzania na emeryturę. Należą do tzw. trzeciego … Czytaj więcej